Race 1 - 11 en 12 juli 2020 - Assen, TT Junior Track

Race 2 - 18 juli 2020 - Veldhoven, De Landsard

Race 3 - 22 & 23 augustus 2020 - Assen, TT Junior Track

Race 4 - 29 augustus 2020 - Veldhoven, De Landard

Race 5 - 12 september 2020 - Staphorts, De Tippe

Race 6 - 26 & 27 september 2020 - Assen, TT Junior Track